CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 17/09 Và 18/09/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 17/09/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
ZHE HAI 526
190
 
6.5
33147
20.00
SĐ – CO
CHÍNH
 
 
2.       
VINACOMIN CAMPHA
113
 
4.2
8811
22.00
SĐ – CO
HÙNG B
 
 
3.       
CHEVAL BLANC
190
 
6.5
32987
22.30
SĐ – HN
CHÍNH
 
 
 
NGÀY 18/09/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
4.       
DONG BAC 22 – 02
146
 
3.0
10874
05.00
P/S – HN
TÙNG
 
 
5.       
CSE PROSPERITY EXPRESS
169
 
8.6
16962
06.00
CO1.5 – P/S
DƯƠNG B
 
 
6.       
AFRICAN EAGLE
178
 
9.7
17944
06.00
CO1.6 – P/S
CHÍNH
 
7.       
SEA ANGEL
181
 
6.5
23741
08.30
P/S – SĐ
MẪN
 
BS
8.       
VTB ACE
158.5
 
5.0
15354
09.00
HN2.9 – CO
DƯƠNG B
 
 
9.       
VOSCO STAR
190
 
5.5
27003
10.00
P/S – SĐ
MẪN
 
 
10.  
THERESE SELMER
190
 
12.6
31222
10.00
HN2.7 – P/S
CHÍNH
 
 
11.  
HAI NAM 88
147
 
9.0
11565
11.00
CO1.15 – P/S
DƯƠNG B
 
12.  
PRIDE
190
 
9.5
31301
11.00
CP – HN
HẢI A
 
YK-HL