CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 05.10 LÚC 09.35LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU          

NGÀY 05/10/2021
 
    TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                                                                  TRỰC ĐH MR PHONG 0912533984
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
LONG SHAN HU
225
 
6.5
39727
05.00
P/S – SĐ
 
 
2.       
HAI NAM 79
161
 
5.5
16571
06.00
HN2.18 – CO1.4
HƯNG
 
 
3.       
ZHE HAI 526
190
 
6.0
33147
06.30
P/S - SĐ
 
 
4.       
KWANGYANG HARVEST
91
 
6.6
3260
08.00
CXM - HO
PHÓNG
 
 
5.       
NORD POTOMAC
200
 
6.9
35955
09.00
P/S - SĐ
 
 
6.       
HAI NAM 19
94
 
5.1
2734
12.00
CO2.9 – P/S
PHÓNG
 
 
7.       
ARNICA
190
 
6.5
31759
13.00
CO1.6 – P/S
HẢI A
 
 
8.       
ZHONGCHANG HONGHENG
190
 
12.89
32964
13.00
HN2.15 – P/S
DƯƠNG A