CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 23.10 LÚC 10.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU          

                                                                                                                
NGÀY 23/10/2021 SĐ & BS
 
 
TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                                                        TRƯC ĐH MR PHONG 0912533984
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
EUROPA BAY
197
 
12.22
33126
01.00
CO1.2 – P/S
 
 
2.       
XIN HAI 6
172
 
10.15
15982
04.00
CO2.4 – P/S
HƯNG
 
 
3.       
ANA OCEAN
158
 
9.5
15737
04.00
CO1.5 – P/S
 
 
4.       
VOSCO STAR
190
 
11.6
27003
08.00
CO2.1 – P/S
HẢI A
 
 
5.       
VIET THUAN 668
122
 
9.3
7166
09.30
CXM – HO
HÙNG A
 
 
6.       
COPPER LADY
160
 
8.1
14912
11.00
P/S – SĐ
TÙNG
 
 
7.       
YUNG SHENG
120
 
4.5
5702
16.00
P/S – CO
CÔNG
HIẾU
 
8.       
UEI MARU
70
 
4.9
699
16.00
CO2.13 – P/S
LÂM