CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 04/08.2

                                                                                                                                         KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG                                                        

                                                                                                        NGÀY 04/08/2022                                                   

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VINACOMIN CAMPHA

113

 

4.0

5590

13.00

CO1.10 – CP

HÙNG B