CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 05/08/2022 LẦN 1

                                                          KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG                                                        

NGÀY 05/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

DONG BAC 22-06

146.5

 

6.8

10275

11.00

CIO2.10 - P/S

TÙNG

HIẾU

 

2.       

VINACOMIN CAMPHA

113

 

7.2

5590

11.00

CP - CO

HÙNG B

 

ĐH-TVN

3.       

DONG BAC 22-05

147

 

6.6

12137

14.00

CO2.8 – P/S

DƯƠNG A

HÙNG B

 

4.       

PHU THANH

136

 

4.2

8273

14.00

P/S - HN

HÙNG B

HIẾU

 

5.       

CRYTAL OCEAN

225

 

8.3

43672

18.00

HN2.5 – P/S

DƯƠNG A

 

NMS8

6.       

VINACOMIN CAMPHA

113

 

7.2

5590

19.00

CO2.11 – P/S

HÙNG B

HIẾU

 

7.       

DONG BAC 22-01

146

 

4.2

11976

19.00

P/S - CO

TÙNG