CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Danh sách Văn bản

STTHồ sơTải vềNgày áp dụng
1 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 22/03/2013
2 Nghị định số 142/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải 14/12/2017
3 HƯỚNG DẪN CÁCH TÌNH PHÍ HOA TIÊU VÀ CỰ LY DẪN TÀU ĐỐI VỚI CÁC TÀU VÀO KIỂM DỊCH TẠI KHU KIỂM DỊCH HÒN SOI ĐÈN 14/02/2020