CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 07/09/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 07/09/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1
HE FU
172
 
5.0
15405
10.00
P/S - SĐ
DƯƠNG B
 
 
2
VTT 28
92
 
3.0
2758
13.00
SĐ – CP
DŨNG B
 
ĐH
3
DONG BAC 22 – 04
147
 
5.0
12137
13.00
HN2.10 – CO
HẢI B
HIẾU
 
4
HAI NAM 19
94
 
2.5
2734
14.00
P/S – SĐ
LÂM