CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 11/09 Và 12/09/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 11/09/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HE FU
172
 
10.1
16405
19.00
CO1.5 – P/S
DƯƠNG B
 
 
2.       
DONG BAC 99
110
 
3.5
3640
19.00
HN2.19 – HO
DŨNG A
HIẾU
 
3.       
PAIWAN WISDOM
175.5
 
5.0
19825
20.00
P/S – SĐ
HẢI A
 
 
4.       
VINACOMIN OCEAN
178
 
6.0
19971
20.30
SĐ – CO
DƯƠNG A
 
 
5.       
POAVOSA WISDOM VIII
169
 
9.1
17027
22.30
CO1.6 – P/S
DƯƠNG B
 
 
 
NGÀY 12/09/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
6.       
TRUONG MINH FORTUNE
190
 
12.6
31696
05.00
CO1.1 – P/S
DƯƠNG A
 
 
7.       
HONG XIANG
225
 
11.6
38364
05.00
HN2.4 – P/S
NAM
NMS8
8.       
JIAN XING
190
 
6.3
29988
07.30
SĐ – HN
 
 
9.       
JILLY
106
 
3.6
2957
06.00
P/S – CO
DŨNG A
HIẾU
 
10.  
ANGELINA
109
 
3.6
4429
10.00
P/S – CO
DŨNG A
HIẾU