CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY NGÀY 08,09/10/2021

 NGÀY 08/10/2021                                                                                           

 

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VIET THUAN 35-03

180

 

5.0

22358

20.00

CO1.5 – P/S

CHÍNH

 

 

2.       

GUO SHUN 12

126

 

5.8

5549

20.30

SĐ – CO

HÙNG A

 

 

3.       

TONG DA

182

 

6.9

24953

22.30

SĐ – HN

CHÍNH

 

 

 

NGÀY 09/10/2021

 

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

4.       

HONG CHANG

225

 

11.8

38567

00.00

HN2.4 – P/S

CHÍNH

 

5.       

DONG BAC 22-09

147

 

4.2

10964

07.00

HN2.18 – CO

HƯNG

VINH

 

6.       

LAN HAI HE XIE

190

 

6.5

32962

08.00

SĐ – HN

HẢI A

DŨNG A

 

7.       

HAI LONG

190

 

6.5

31236

10.00

P/S – SĐ

DƯƠNG A