Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

 • Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV được thành lập. ngày 4 tháng 4 năm 2006. Năm 2008, Công ty chuyển sang hoạt động mô hình TNHH 1TV 100% vốn Nhà nước, hoạt động dịch vụ hoa tiêu hàng hải là dịch vụ công ích và kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ, nay là Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn hàng hải.

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 5700587583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 22 tháng 08 năm 2017, Công ty có vốn điều lệ là 16.578.306.696 đồng, trong đó TKV sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Ngày 27/9/2021, Công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trong đó TKV năm 75% vốn điều lệ. Tổng vốn điều lệ 20.220.000.000 đồng.

– Mục tiêu hoạt động:

+ Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn cổ đông đầu tư tại Công ty; hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao;

+ Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch; tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dịch vụ, hiệu quả đầu tư và kinh doanh, uy tín và khả năng cạnh tranh; thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của ngành;

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra, vào trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu được giao.

 • Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Chi tiết: Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu thuyền cập bến.

5222

(Chính)

2

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Dịch vụ Đại lý giao nhận vận chuyển; Dịch vụ logistics;

5229

3

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

5012

4

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

5022

5

Bốc xếp hàng hóa

5224

6

Giáo dục nghề nghiệp

8532

 • Thông tin liên hệ:
 • Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV
 • Tên viết tắt tiếng Việt: CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV
 • Tên tiếng anh: VINACOMIN - PILOT JOINT STOCK COMPANY 
 • Tên viết tắt tiếng Anh: VINACOMIN - PILOT
 • Trụ sở chính: Phố Hàng Than, P.Hồng Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: (0203) 365 9955
 • Fax: (0203) 381 1919
 • Website: http://pilotcotkv.com