Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Danh sách Văn bản

STTHồ sơTải vềNgày áp dụng
1 V/v Ban hành biểu gía dịch vụ hoa tiêu hàng hải 15/02/2024
2 Ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải 23/01/2024
3 Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải 01/01/2023
4 Giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải áp dụng đối với tàu thuyền Việt Nam hoạt động vận tải nội địa trong thời gian dịch Covid-19 02/11/2021
5 Ban hành biểu giá giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải 01/11/2021
6 Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải 01/01/2019