Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Phạm Văn Chính
Trưởng phòng, Hoa tiêu ngoại hạng
Mai Chiến Công
Phó phòng, Hoa tiêu hạng nhì
Đỗ Văn Dương
Hoa tiêu ngoại hạng
Trần Trọng Mẫn
Hoa tiêu ngoại hạng
Nguyễn Xuân Nam
Hoa tiêu ngoại hạng
Nguyễn Thế Hải
Hoa tiêu ngoại hạng
Nguyễn Tuấn Dương
Hoa tiêu ngoại hạng
Phạm Mạnh Tùng
Hoa tiêu ngoại hạng
Nguyễn Văn Hưng
Hoa tiêu ngoại hạng
Bùi Thanh Hải
Hoa tiêu hạng nhất
Vũ Nam Hùng
Hoa tiêu hạng nhất
Nguyễn Phi Hùng
Hoa tiêu hạng nhất
Nguyễn Đăng Dũng
Hoa tiêu hạng nhì
La Văn Đồng
Hoa tiêu hạng nhì
Phan Văn Dũng
Hoa tiêu hạng nhì
Nguyễn Văn Vinh
Hoa tiêu hạng nhì
Đinh Trọng Phóng
Hoa tiêu hạng ba
Phan Đức Lâm
Hoa tiêu hạng ba
Trần Duy Tỉnh
Hoa tiêu hạng ba
Nguyễn Trung Hiếu
Hoa tiêu hạng ba
Đỗ Đức Mạnh
Hoa tiêu tập sự