CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV
PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ HOA TIÊU
Thông tin khách hàng
 
 
 
 
 
Thông số kĩ thuật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tên tàu
Số lượng
Công suất
Thời gian (24h)
Từ
Đến
Thời gian
Ngày
Từ
Đến
Thời gian
Ngày
 
 
 
Thông tin xuất hóa đơn
 
 
Chú ý :Không được bỏ trống các trường có dấu (*)