Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ

(ORDER)

(do công ty Hoa tiêu cung cấp)

Yêu cầu CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV bố trí hoa tiêu dẫn tàu:

Thông số kỹ thuật của tàu: