Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

NỘI DUNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN, PHẢN ÁNH HÌNH THỨC TIẾP NHẬN
1."Đường dây nóng": -Số điện thoại đường dây nóng : 0203 36 59 855
-Số Fax : 0203 38 11 919
-Email :