CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KIỂM TRA CÔNG TÁC ATLĐ - VSLĐ VÀ DIỄN TẬP CỨU HỘ, CỨU NẠN NĂM 2022

       Những năm qua, cùng với việc chú trọng đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, Công ty Cổ phần hoa tiêu hàng hải - TKV luôn quan tâm đến công tác an toàn, VSLĐ-PCCN, cải thiện môi trường làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

     Để tăng cường công tác ATVSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, năm 2022, Công ty Cổ phần hoa tiêu hàng hải - TKV tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về ATVSLĐ, chính sách, chế độ bảo hộ lao động, các kiến thức ATVSLĐ. Tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch và tự kiểm tra công tác ATVSLĐ; xây dựng, trang bị đầy đủ nội quy lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị, biện pháp làm việc an toàn, trang cấp thiết bị ATVSLĐ, bảo hộ cá nhân cho người lao động; đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với người vi phạm. Công ty phấn đấu không để cho tai nạn lao động nặng xảy ra, không có sự cố thiết bị, do vi phạm nội quy, quy trình… xây dựng Công ty sản xuất an toàn và bền vững.

Một số hình ảnh về công tác ATLĐ, VSLĐ và diễn tập tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
                 Các thuyền viên và Hoa tiêu tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng
tháng công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2022.
            Hình ảnh diễn tập phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.