Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

    Sáng ngày 07/7/2023, Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì hội nghị, đ/c Trần Đạo, Bí thư Đảng uỷ, giám đốc công ty.
    Tại Hội nghị đ/c Trần Đạo báo cáo tình hình sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2023. Công ty có những thuận lợi là được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên cùng hỗ trợ, phối hợp của các đối tác khách hàng và các tổ chức đoàn thể cùng sự đoàn kết nỗ lực không ngừng của CBNV vượt lên khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả SXKD, các chỉ tiêu chính: doanh thu đạt 50,2% KH; lợi nhuận đạt 67,1% KH; TNBQ đạt 10,1% KH, người lao động đủ việc làm. Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn hàng hải.

              

Đ/c Bí thư Đảng uỷ, giám đốc công ty - Trần Đạo báo cáo tại hội nghị

      Bên cạnh những thuận lợi Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch, doanh thu, thu nhập của CBVN như: Lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu giảm tương đối nhiều so với một số năm gần đây, thị trường bất động sản đóng chưa khởi sắc trở lại, việc xuất khẩu đá vôi, giá bán Clinker, thấp hơn giá thành sản xuất, nguy cơ mất an toàn lao động vẫn còn cao do các phương tiện trang thiết bị không đảm bảo, đặc biệt trong đó là hệ thống thang dây hoa tiêu.

    Nhận định đúng những khó khăn, thách thức và cơ hội, 6 tháng cuối năm công ty tiếp tục bám sát kế hoạch, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 để tập trung điều hành hiệu quả, hoàn thành mục tiêu SXKD cả năm 2023.

              

Quang cảnh hội nghị