CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

ĐẠI HỘI LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2022-2025 CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV

       Thực hiện kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 01/3/2022, hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 4/4/2022 của Đảng uỷ Than Quảng Ninh về tổ chức Đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận và Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Được sự nhất trí của Đảng uỷ Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV, từ ngày 26/5/2022 đến ngày 3/6/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV, các chi bộ Hành chính-Tổng hợp, Kế toán Tài chính, Hoa tiêu hàng hải, Kỹ thuật phương tiện thuỷ đã tiến hành Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, Chi bộ Hành chính-Tổng hợp được lựa chọn là chi bộ tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức cho các chi bộ còn lại của Đảng bộ.
      Đại hội thực hiện 2 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ. Bầu chi ủy (nơi có chi uỷ), bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Trong quá trình chuẩn bị đại hội cũng như tiến trình đại hội, các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ phận xây dựng Đảng của Đảng bộ công ty, cơ quan chuyên môn, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đơn vị. Báo cáo của chi bộ đều tập trung đánh giá, phân tích kết quả nhiệm kỳ qua, bàn phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới một cách thiết thực, hiệu quả.
      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Đạo, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị trình tại đại hội của các chi bộ. Báo cáo đã đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, những hạn chế trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, xác định cụ thể những phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới phù hợp với đặc điểm chi bộ và nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng được thực hiện rất tốt; Tổ chức chế độ sinh hoạt định kỳ nghiêm túc, chất lượng; Trong công tác chuyên môn cấp ủy đã phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, ….Bên cạnh đó, đối với những mặt hạn chế của Chi bộ thì cấp ủy cũng đã mạnh dạn đưa ra để phân tích đánh giá đề ra phương hướng khắc phục. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí đề nghị Chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đề nghị tất cả Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt bầu chọn các đồng chí tiêu biểu vào Ban chi uỷ, bí thư, phó bí thư khóa mới.
     Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ theo đúng kế hoạch của Đảng uỷ Than Quảng Ninh và Đảng bộ công ty. Đại hội chi bộ được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, các nội dung đều được thực hiện đầy đủ, đạt yêu cầu và diễn ra thành công tốt đẹp.

      Một số hình ảnh Đại hội chi bộ:

 

          

         Đ/c Trần Đạo- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc công ty phát biểu và chỉ đạo chi bộ phòng Hành chính- tổng hợp

          

                                                                Đ/c Hoàng Thị Thường tham luận tại chi bộ phòng Kế toán- Tài chính

          

             Đ/c Trần Đạo, Bí thư Đảng uỷ , Giám đốc Công ty phát biểu và chỉ đạo chi bộ phòng Hoa tiêu hàng hải

          

                 Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Thuyền trưởng ca nô tham luận tại chi bộ phòng kỹ thuật- phương tiện thuỷ