Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Danh sách Hoa tiêu

 
                 
 
  
 
DANH SÁCH HOA TIÊU CÔNG TY
 
 
 
STT
 
 
Họ và Tên
 
 
Chức danh/ nghề nghiệp
 
 
SĐT
1
Phạm Văn Chính
Trưởng phòng, Hoa tiêu ngoại hạng
0912103363
2
Mai Chiến Công
Phó phòng, HTHH
0903453262
3
Đỗ Văn Dương
Hoa tiêu ngoại hạng
0988657233
4
Trần Trọng Mẫn
Hoa tiêu ngoại hạng
0916294701
5
Nguyễn Xuân Nam
Hoa tiêu ngoại hạng
0963649188
6
Nguyễn Thế Hải
Hoa tiêu ngoại hạng
0931589283
7
Nguyễn Tuấn Dương
Hoa tiêu ngoại hạng
0913266548
8
Bùi Thanh Hải
Hoa tiêu hạng nhất
0986602520
9
Nguyễn Văn Hưng
Hoa tiêu ngoại hạng
0968686089
10
Vũ Nam Hùng
Hoa tiêu hạng nhất
0934306698
11
Phạm Mạnh Tùng
Hoa tiêu ngoại hạng
0915950666
12
Nguyễn Phi Hùng
Hoa tiêu hạng nhất
0946855468
13
Nguyễn Đăng Dũng
Hoa tiêu hạng nhì
03354811715
14
La Văn Đồng
Hoa tiêu hạng nhì
0977103499
15
Nguyễn Văn Vinh
Hoa tiêu hạng nhì
0397268469
16
Đinh Trọng Phóng
Hoa tiêu hạng ba
0363636845
17
Phan Đức Lâm
Hoa tiêu hạng ba
0349649856
18
Phan Văn Dũng
Hoa tiêu hạng nhì
0983633272
19
Trần Duy Tỉnh
Hoa tiêu hạng ba
0903365650
20
Nguyễn Trung Hiếu
Hoa tiêu hạng ba
0359879288
21
Đỗ Đức Mạnh
Hoa tiêu tập sự
0934312221