CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Danh sách Hoa tiêu

 

   DANH SÁCH HOA TIÊU CÔNG TY

 
       

STT

Họ và Tên

Chức danh/ nghề nghiệp

SĐT

1

Đặng Minh Phương

TP, HTNH

0904268186

2

Phạm Văn Chính

PP, HTNH

0912103363

3

Đỗ Văn Dương

HTNH

0988657233

4

Trần Trọng Mẫn

HTNH

0916294701

5

Nguyễn Xuân Nam

HTNH

0963649188

6

Nguyễn Thế Hải

HTNH

0931589283

7

Nguyễn Tuấn Dương

HTHN

0913266548

8

Bùi Thanh Hải

HTHN

0986602520

9

Nguyễn Văn Hưng

HTHN

0968686089

10

Vũ Nam Hùng

HTHN

0934306698

11

Phạm Mạnh Tùng

HTHN

0915950666

12

Mai Chiến Công

HTHH

0903453262

13

Nguyễn Phi Hùng

HTHH

0946855468

14

Nguyễn Đăng Dũng

HTHH

03354811715

15

La Văn Đồng

HTHN

0977103499

16

Nguyễn Trung Trường

HTHN

0936868956

17

Nguyễn Văn Vinh

HTHN

0397268469

18

Đinh Trọng Phóng

HTHB

0363636845

19

Phan Đức Lâm

HTHB

0349649856

20

Phan Văn Dũng

HTHB

0983633272

21

Nguyễn Trung Hiếu

HTTS

 359 879 288

22

Trần Duy Tỉnh

HTTS

0903365650

23

Đỗ Đức Mạnh

HTTS

0934312221