Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Danh sách Văn bản

STTHồ sơTải vềNgày áp dụng
1 Lịch tiếp công dân của Công ty Cổ phần Hoa tiêu - TKV 31/05/2023