CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Danh sách Văn bản

STTHồ sơTải vềNgày áp dụng
1 Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải 01/01/2019
2 Ban hành biểu giá giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải 01/11/2021
3 Giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải áp dụng đối với tàu thuyền Việt Nam hoạt động vận tải nội địa trong thời gian dịch Covid-19 02/11/2021
4 Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải 01/01/2023