CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 03/12 Và 04/12/2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
 
NGÀY 03.12.2022
    TĐH: MR CHÍNH ( 0912103363)
    TBHT: MR PHÓNG ( 0363636845)
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
THAI BINH 12( VISSAI VCT 02)
153
 
6.0
14851
20.00
CO1.15 – CO
HÙNG A
 
 
 
NGÀY 04.12.2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
YOSEI MARU
70
 
4.85
1065
04.00
CO2.13 – P/S
HÙNG B
 
 
2.       
HAI VIET STAR
112.5
 
9.2
5700
04.00
CO2.2 – P/S
ĐỒNG
TỈNH
 
3.       
TAN BINH 239
178
 
10.32
19984
09.00
HN2.1 – P/S
PHƯƠNG
DŨNG A