Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 09.04.2024

 TRỰC BAN HOA TIÊU:PHAN ĐỨC LÂM - SĐT: 0349649856

TRỰC ĐIỀU HÀNH: PHẠM VĂN CHÍNH

NGÀY 09.04.2024

 

STT

 

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.         

NBA MILLET

229

 

10.32

43008

03.30

P/S – HN

NAM

 

 

2.         

AN DA HAI

225

 

6.0

43687

01.30

P/S – CO

MẪN

 

 

3.         

VIET THUAN 09

79.9

 

3.6

3260

03.00

P/S - CO

DŨNG B

 

 

4.         

VIET THUAN 215 – 07

146

 

4.5

13697

09.00

P/S – CO

HẢI B

 

 

5.         

VIET THUAN 09

79.9

 

3.6

3260

09.00

CO1.9 – CP

DŨNG B

 

 

6.         

VIET THUAN 189

154

 

9.0

12271

12.00

CO1.14 – P/S

HÙNG A

TỈNH

 

7.         

VIET THUAN 215-06

167

 

9.0

13697

17.00

CP – P/S

TÙNG

DƯƠNG A

 

8.         

TRUONG NGUYEN OCEAN

147

 

4.0

11894

18.00

CO2.5 – CP

HÙNG A

TỈNH