HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

   Chiều ngày 08 tháng 12 năm 2022, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Tứ- Trưởng Ban QLV Tập Đoàn TKV, Chủ tịch HĐQT; Đ/c Trần Đạo - Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT , Giám đốc Công ty, các đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy, cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.
   Tại Hội nghị Đ/c Trần Đạo - Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Chấp hành báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2022 và dự thảo nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Kết quả năm 2022, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch điều chỉnh của năm. Công tác đưa, đón tàu kịp thời, an toàn, không để xảy ra ách tắc sản xuất góp phần cho dây chuyền tiêu thụ than của Tập đoàn cũng như hàng hóa khác qua Cảng Cẩm Phả được thuận lợi. Công tác chăm lo đời sống người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nghỉ ngơi luôn được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên.
    Hội nghị nhất trí đánh giá nhận xét kết quả công tác năm 2022: Mặc dù là năm còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 , biến động kinh tế thế giới do xung đột Nga-Ukraine. Song Đảng bộ Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV đã kịp thời xây dựng và triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế để khắc phục khó khăn, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh điều chỉnh năm 2022, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, việc làm, thu nhập và phúc lợi cho người lao động.
   Năm 2023, Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy truyền thống quý báu "Kỷ luật và Đồng tâm"; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả , dịch Covid-19, ổn định sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu phát triển ngành nghề mới. Chỉ đạo điều hành sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành SXKD; hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, đào tạo bố trí lao động hợp lý, có chất lượng để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, khoán trong kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023; nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, bền vững. Phát huy truyền thống văn hóa công nhân vùng mỏ, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Xây dựng Đảng bộ Công ty Cổ phần hoa tiêu hàng hải-TKV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
    Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, toàn Đảng bộ có 3/4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 37/46 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên công ty đều hoạt động hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đồng thời, trong năm 2022, Đảng bộ công ty vinh dự có 1 đồng chí được Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng bằng khen "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2017-2021".
   Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Tứ- Trưởng ban QLV Tập Đoàn TKV, Chủ tịch HĐQT chúc mừng các kết quả Đảng bộ Công ty đã đạt được trong năm 2022. Bước sang năm 2023 với nhiều cơ hội và thách thức, đồng chí đề nghị Cấp ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tuyên truyền cho CBNV vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Công ty tiếp tục chỉ đạo công ty nghiên cứu phát triển ngành nghề mới để phát triển ổn định bền vững, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho đội ngũ CBNV, nhất là hoa tiêu hàng hải.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

                                                         Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

              

                                                     Đ/c Trần Đạo - Bí thư Đảng uỷ Công ty trình bày báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2022

            

                                                                                     Đ/c Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT phát biểu

             

                                                                    Hình ảnh khen thưởng các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

           

                                                      Hình ảnh khen thưởng cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022