CÔNG ĐOÀN TKV THĂM VÀ TẶNG QUÀ CBCN CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV NHÂN DỊP THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG ATVSLĐ NĂM 2024

  Chiều ngày 13/5, Đoàn công tác Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam do đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó chủ tịch Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam làm trưởng đoàn và đại diện các ban chuyên đề đã tới kiểm tra thăm, tặng quà động viên CBNV Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV nhân dịp Tháng công nhân, Tháng hành động AT,VSLĐ năm 2024.
  Tại buổi làm việc, đ/c Hoàng Thị Thường, Chủ tịch Công đoàn Công ty hoa tiêu Hàng hải đã báo cáo kết quả các hoạt động của công đoàn công ty và phối hợp với chuyên môn triển khai kế hoạch tháng công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. Đ/c Trần Đạo - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, quý 1 năm 2024, những thuận lợi khó khăn trong sản xuất kinh doanh tác động đến công tác ATVSLĐ.
   Tại buổi làm việc; đ/c Phó Chủ tịch Công đoàn TKV đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của tập thể CBCN công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt công tác an toàn lao động, an toàn hàng hải. Đồng chí đề nghị đơn vị quán triệt, thực hiện tốt các nội dung hoạt động, đặc biệt là đảm bảo ATVSLĐ trong sản xuất, không để xảy ra TNLĐ và sự cố thiết bị, tích cực hưởng ứng các hoạt động tháng công nhân. Chăm sóc người lao động, tiếp tục thực hiện tốt tháng công nhân.

                          

                                              Đ/c Trần Đạo, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty thông tin về kết quả SXKD và triển khai

                                                         “Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân” năm 2024 của đơn v

                          

                                                     Công đoàn TKV tặng quà cho Công ty CP Hoa tiêu hàng hải – TKV