CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 26/01/2019

 KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

 

Ngày 26 tháng 01 năm 2019

 

 

STT

TÊN TÀU

CHIỀU DÀI (M)

 

 

MỚN NƯỚC

 

GRT

THỜI GIAN HT LÊN TÀU

 

TÀU LAI

TUYẾN HÀNH TRÌNH

TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU

TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU

GHI CHÚ

 

1

GOLDEN STAR

154

6.2

14743

00.00

YK – ĐH

CO2.6 – CP

 

 

2

GREAT ROYAL

180

11.5

23263

02.00

 

CO1.1 – P/S

CHÍNH

HÙNG A

 

3

HAI NAM 86

180

5.5

21385

04.00

 

P/S – CO2.9

CHÍNH

HÙNG A

 

4

XIANG HAI

187

10.5

26823

07.00

 

HN1.2 – P/S

PHƯƠNG

 

 

5

MARIANNA

190

12.6

31532

08.30

 

P/S – CO1.1

MẪN

 

 

6

CHANG HANG NAN HAI

190

7.0

33036

09.00

 

P/S – HN1.3

PHƯƠNG

 

 

7

TAN BINH 234

177

5.2

19883

09.00

 

P/S  - HN1.1

CHÍNH

HÙNG A

 

8

THOR CHAIYO

190

6.2

32379

10.00

 

CO1.2 – P/S

DƯƠNG A