CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 14.06

 

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu

 

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1

HAI PHUONG

115

 

3.5

6935

12.30

P/S – CO

HÙNG A

 

BS

2

EXCELLENT PESCADORES

148

 

6.0

11328

12.00

P/S – CO

 

BS

3

AKIJ PEARL

190

 

12.5

31260

12.30

HN1.3 – P/S

MẪN

 

 

4

VIET THANG 136

92

 

7.0

2999

15.30

CO1.9 – P/S

VINH

 

 

5

HE FU

172

 

10.2

16405

16.00

HN2.2 –P/S

 

 

6