CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/02/2021

 NGÀY 21/02/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

MY THINH

134

 

3.7

8414

12.00

P/S - CO

HÙNG B

 

 

2.       

VIET THUAN 668

122

 

4.0

7166

13.00

P/S - CO

HẢI B

 

 

3.       

DAISY OCEAN

190

 

6.5

32987

13.00

P/S - HN

NAM

DŨNG B

 

4.       

LONG TAN 38

95

 

2.0

2144

13.00

CO1.9 –ITC4

VINH

 

HL

5.       

SHENG XING HAI

200

 

6.2

33580

13.00

P/S - HN

CHÍNH

HÙNG A

 

6.       

VIET THUAN STAR

182

 

7.0

24953

17.00

CP - HN

CHÍNH

HÙNG A

HL08-HL

7.       

XHONG LIANG DONG NAN

190

 

6.0

29885

22.00

P/S - HN

NAM

DŨNG B