CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KH DẪN TÀU NGÀY 22.02 LÚC 10.00LT

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

KẾ HOẠCH DẪN TÀU                      
                                                                                                            NGÀY 22/02/2021
TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                                                                             TĐH MR PHƯƠNG: 0904268186
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 32 – 01
179
 
9.1
20767
12.00
CO1.5 – P/S
DƯƠNG A
CÔNG
 
2.       
LONG TAN 38
95
 
5.4
2144
13.00
ITC4 – CO
VINH
 
 
3.       
CSE CLIPPEREXPRESS
169
 
5.0
16962
16.00
P/S - CO
DƯƠNG A
VINH
 
4.       
MY THINH
134
 
8.4
8414
18.00
CP CO
CÔNG