CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 22.02 LÚC 16.00LT

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

KẾ HOẠCH DẪN TÀU                      
                                                                                                            NGÀY 22/02/2021
TBHT LA VĂN ĐỒNG: 0977103499                                                                              TRỰC ĐH MR PHƯƠNG: 0904268186
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
LONG TAN 38
95
 
5.4
2144
15.30
ITC4 – P/S
VINH
 
 
2.       
CSE CLIPPEREXPRESS
169
 
5.0
16962
15.30
P/S - CO
DƯƠNG A
 
 
3.       
MY THINH
134
 
8.4
8414
18.00
CP – P/S
CÔNG
LÂM
 
4.       
GOLDEN DAIS
169
 
9.8
17027
19.00
HN2.2 – P/S
DƯƠNG B
DŨNG B
 
5.       
ZHE HAI 526
190
 
12.99
33147
23.00
HN1.6 – P/S
DƯƠNG A
 
 
6.       
UEI MARU
70
 
4.4
699
23.30
CO2.11 – P/S
LÂM