CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 23/02

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

KẾ HOẠCH DẪN TÀU                      
                                                                                                            NGÀY 23/02/2021
TBHT LA VĂN ĐỒNG: 0977103499                                                                                   TRỰC ĐH MR PHƯƠNG: 0904268186
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
STAR 25
157.5
 
4.0
13713
00.00
CO1.16 – P/S
DƯƠNG B
DŨNG B
 
2.       
HAI NAM 82
190
 
11.0
33046
02.00
HN2.8 – HN
DƯƠNG A
LÂM
 
3.       
VIET THUAN 215 – 01
147
 
7.8
10995
07.00
CP –CO
DƯƠNG B
DŨNG B
 
4.       
UEI MARU
70
 
4.4
699
07.00
CO2.11 – P/S
LÂM
 
 
5.       
VIET THUAN 235 - 03
151
 
7.4
14436
10.00
CO2.5 – CO
TÙNG
 
 
6.       
MAANIKA
190
 
6.4
30018
12.00
P/S – HN
HẢI A