CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 29.04 LÚC 10.00LT

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

                                                                                                       KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 29/04/2021
 
TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                                                                           TRỰC ĐH MR CHÍNH: 0912103363
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
DZ QINGDAO
190
 
6.0
27763
06.00
 P/S - HN
DƯƠNG A
 
 
2.       
VINACOMIN OCEAN
178
 
9.8
19971
10.00
CO1.4 – P/S
DƯƠNG A
 
 
3.       
UNI SALLING
81
 
5.8
1972
12.00
CP – P/S
HẢI B
 
 
4.       
VTT 28
92
 
3.0
2785
12.00
CO1.8 - CP
HÙNG A