CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 29.04 LÚC 16.00LT

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

                                                                                                       KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 29/04/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HANTON TRADER II
200
 
6.5
36278
16.30
P/S – CO
PHƯƠNG
 
 
2.       
THAI HA 8888
108
 
4.2
2620
18.00
P/S - HO
HÙNG A
 
 
3.       
DONG BAC 22 – 01
146
 
8.9
11976
19.00
CO2.5 – P/S
PHƯƠNG
 
 
4.       
HAI NAM 82
190
 
7.0
30046
22.30
CP - CO
PHƯƠNG
 
 
5.       
HAI NAM 88
146
 
4.5
11565
22.30
P/S – CO
HẢI A