CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 04/05 Và 05/05/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 04/05/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
IVY DELTA
190
 
11.28
31572
16.00
P/S- CO2.1
NAM
HÙNG B
 
2.       
TAN BINH 59
153.5
 
6.0
15137
19.00
P/S- CO
TÙNG
DŨNG B
 
3.       
JIN HAI XIN
190
 
10.92
29255
20.00
HN2.9- P/S
NAM
HÙNG B
 
4.       
DREAM POWER
255
 
7.8
58592
20.30
HN2.4- P/S
DƯƠNG A
NMS8
5.       
VINASHIP GOLD
136
 
4.5
8216
22.30
P/S- HO
HÙNG B
 
 
 
NGÀY 05/05/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
6.       
DZ QINGDAO
190
 
11.2
27763
00.00
HN2.2- P/S
DƯƠNG A
 
 
7.       
TRUONG THANH 88
92
 
4.2
3570
05.00
P/S- CXM
DŨNG B
 
HL
8.       
VINASHIP STAR
158
 
6.0
15438
19.00
P/S- CO
HƯNG
 
 
9.       
PACIFIC 08
190
 
12.02
30081
20.00
P/S- HN
PHƯƠNG