CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 05.05 LÚC 09.30LT

Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả
                                                                                                       KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 05/05/2021
 
     TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                                                                           TRỰC ĐH MR PHONG 0912533984                                                                                       
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
DZ QINGDAO
190
 
11.2
27763
00.00
HN2.2- P/S
DƯƠNG A
 
 
2.       
TRUONG THANH 88
92
 
4.2
3570
05.00
P/S- CXM
DŨNG B
 
HL
3.       
VIET THUAN 32-01
180
 
6.7
20767
09.00
CP- CO1.6
PHƯƠNG
 
YK-HL
4.       
HAI NAM 82
190
 
11.6
30046
18.00
HN2.1 – P/S
PHƯƠNG
 
 
5.       
VINASHIP STAR
158
 
6.0
15438
19.00
P/S- CO
HƯNG
 
 
6.       
PACIFIC 08
190
 
12.02
30081
23.00
P/S- HN
PHƯƠNG