CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 06.05

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

                                                                                                       KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 06/05/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VINASHIP STAR
158
 
6.0
15438
05.30
P/S- CO1.3
HƯNG
 
 
2.       
GUO TOU 106
190
 
6.5
32973
06.00
P/S – CO1.1
PHƯƠNG
PHÓNG
 
3.       
ZHE HAI 521
190
 
6.5
31568
07.00
P/S – CO1.7
HẢI A
TRƯỜNG