CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 06.06

                                                                                                       NGÀY 06/06/2021 BS
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
  1
VTT 28
92
 
6.3
2758
01.00
CP – CO
HÙNG A
 
2
HAI NAM 87
178
 
8.0
21100
03.00
CP – HN
CHÍNH
 
 
3
ZHONG CHANG HONG SHENG
190
 
6.5
32964
05.00
PS – CO2.1
NAM
ĐỒNG
 
4
VTB ACE
159
 
5.2
15354
06.00
PS – CO1.4
DƯƠNG B
 
 
5
THANH HUNG 277
104
 
4.1
4371
07.00
HO4 - CXM
HÙNG A
 
 
6
JC TREASURE
135
 
4.8
9865
22.00
PS – CO
HÙNG A