CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 06/06/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 06/06/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
 1
ANA OCEAN
158
 
9.9
15737
10.00
CO1.12 – P/S
DƯƠNG B
 
 
2
VTT 28
92
 
6.3
2758
10.00
CO2.6 – P/S
HÙNG A
 
 
3
VIET THUAN 235 – 01
165
 
8.6
14639
11.00
CO1.14 – P/S
TÙNG
DŨNG A
 
4
QUANG VINH 89
180
 
10.2
20767
12.00
CO1.7 – P/S
DƯƠNG A
 
 
5
JC TREASURE
135
 
4.8
9865
12.30
PS – CO
HÙNG A