CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 10.06 LÚC 10.00LT

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 10/06/2021
 
TBHT LA VĂN ĐỒNG: 0977103499                                                                                       TRỰC ĐH MR CHÍNH 0912103363
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VTB ACE
158.5
 
9.7
15354
09.00
CO 2.4 – P/S
HƯNG
 
 
2.       
QUANG VINH 188
145
 
5.2
10923
10.30
CP - CO
MẪN
 
TVN - YK
3.       
VIET THUAN 235-03
151
 
5.0
14436
12.00
HN 2.7 - CP
HƯNG
 
YK - ĐH
4.       
MY AN 1
109.7
 
8.5
4988
14.30
CXM – P/S
HÙNG B
 
HL