CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGAY 10.06.2021 LUC 15.00 LT

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 10/06/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VTB ACE
158.5
 
9.7
15354
09.00
CO 2.4 – P/S
HƯNG
 
 
2.       
QUANG VINH 188
145
 
5.2
10923
10.30
CP - CO
MẪN
 
TVN - YK
3.       
VIET THUAN 235-03
151
 
5.0
14436
12.00
HN 2.7 - CP
HƯNG
 
YK - ĐH
4.       
MY AN 1
109.7
 
8.5
4988
15.00
CXM – P/S
HÙNG B
 
HL
5.       
ZHONG CHANG HONG SHENG
190
 
11.2
32964
17.00
CO 2.1 – P/S
CHÍNH
 
 
6.       
VTT 28
92
 
6.3
2758
20.00
CP - CO
DŨNG B
 
TVN