CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 15/06/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

                                                                                                            NGÀY 15/06/2021                                               

 

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

QUANG VINH 188

145

 

9.0

10923

10.00

CO1.3 – P/S

DƯƠNG B

PHÓNG

 

2.       

HAI YANG ZHI HUA

190

 

11.1

32962

12.00

CO1.2 – P/S

HẢI A

 

 

3.       

DONG BAC 22-01

147

 

4.2

11976

12.30

P/S - CO

DƯƠNG B

PHÓNG

 

4.       

HAI NAM 88

147

 

4.5

11565

16.30

P/S - CO

HƯNG

HẢI B