CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 17.06.2021 LÚC 09.00 LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 17/06/2021
 
TBHT : LA VĂN ĐỒNG : 0977103499                                                                                         TĐH : MR CHÍNH _ 0912103363
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 235 – 01
165
 
9.1
14639
11.00
CO1.5 – P/S
CHÍNH
 
 
2.       
AUDREY SW
175.5
 
5.5
19819
12.00
P/S – CO
DƯƠNG A
 
 
3.       
VINASHIP GOLD
136
 
8.5
8216
12.00
CO1.4 – P/S
CÔNG
DŨNG B
 
4.       
DONG BAC 22 – 01
147
 
7.8
11976
12.00
CO2.6 – P/S
TÙNG
 
 
5.       
DONG BAC 22 – 07
147
 
4.2
10725
12.30
P/S – CO
HƯNG
 
 
6.       
ANA OCEAN
158
 
5.8
15737
14.00
P/S – CO
CHÍNH
 
 
7.       
JI SHUN
110
 
4.5
4645
14.00
P/S – CO
CÔNG
 
 
8.       
DONG BAC 22-09
147
 
7.8
10964
15.00
CO2.11 – P/S
HƯNG
 
 
9.       
TAN BINH 277
190
 
12.69
31236
18.30
HN2.12 – P/S
CHÍNH