CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT 17.06.2021 LÚC 16.00 LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 17/06/2021
TBHT : LA VĂN ĐỒNG 0904982785                                         TĐH : MR CHÍNH 0912103363
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HAI NAM 88
147
 
7.0
11565
18.00
HN2.7 - HN
HƯNG
DŨNG B
 
2.       
POAVOSA WISDOM VI
169
 
9.92
17027
18.30
HN2.10
XẤ
 
 
3.       
TAN BINH 277
190
 
12.92
31236
18.30
HN2.12 – P/S
CHÍNH
 
 
4.       
HAI VAN XANH O1
134
 
8.0
8414
20.00
CXM – P/S
CÔNG
 
 
5.       
UEI MARU
70
 
4.5
699
22.00
CO2.14 – P/S
DŨNG B