CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 18/06 Và 19/06/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 18/06/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
TIAN LI
187.5
 
12.1
27198
17.00
CO1.1 – P/S
PHƯƠNG
ĐỒNG
 
2.       
VIET THUAN 215-05
147
 
3.3
12642
17.00
P/S - CO
NAM
HÙNG B
 
3.       
VOSCO STAR
190
 
11.8
27007
20.00
CO 2.1 – P/S
NAM
 
 
4.       
JI SHUN
110
 
6.3
4645
21.30
CO1.9 – P/S
HÙNG B
 
 
5.       
VTT 28
92
 
3.2
2758
21.00
P/S - CO
ĐỒNG
 
 
6.       
DONG BAC 22-07
147
 
7.6
10725
23.00
CO2.10 – P/S
NAM
 
 
                                     
NGÀY 19/06/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
7.       
V GALAXY
79.5
 
3.5
1993
04.00
P/S – CO
ĐỒNG
 
 
8.       
DONG KUN 7
98
 
3.2
2838
03.00
P/S – CO
HÙNG B
 
 
9.       
HAI PHAT 26
95
 
3.2
2858
00.00
P/S – CO
ĐỒNG
 
 
10.  
QUANG HUA 16
116
 
4.0
4245
06.00
P/S – CO
HÙNG B
 
 
11.  
OCEAN STAR
174
 
9.4
17130
11.00
CO1.14 – P/S
DƯƠNG B
DŨNG A