CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 16/07 Và 17/07/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 16/07/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
PHUONG DONG 06
158
 
9.2
13706
18.00
CO1.6 – P/S
TÙNG
TRƯỜNG
 
2.       
TAN BINH 234
177
 
7.6
19883
20.00
CP - CO
DƯƠNG A
 
YK-HL
3.       
YOSEI MARU
65
 
3.2
1065
20.30
P/S – SĐ
TRƯỜNG
 
 
4.       
TRANSCO GLORY
112
 
7.7
5308
21.00
CP – P/S
CÔNG
 
ĐH-TVN
5.       
QUANG VINH DIAMOND
165.5
 
3.7
14491
22.00
CO2.8 – CP
DƯƠNG B
 
YK-ĐH
6.       
GOLDEN STAR
154
 
6.0
14743
21.00
P/S – CO
TÙNG
 
 
7.       
TRISTAR PROPERITY
190
 
6.3
33044
23.00
SĐ – CO
DƯƠNG A
 
 
 
NGÀY 17/07/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
8.       
BLUE LOTUS
134
 
8.3
8481
00.00
SĐ – CO
CÔNG
 
 
9.       
DONG BAC 22-01
146
 
4.2
11976
02.00
P/S – CO
DƯƠNG A
 
 
10.  
PISTI
190
 
6.5
32983
06.00
P/S – SĐ
DƯƠNG A