CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 16/07/2021

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 16/07/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
BLUE LOTUS
134
 
8.1
8481
10.00
P/S - SĐ
CÔNG
 
 
2.       
JIN SHAN
170
 
6.0
17429
11.30
SĐ - CO
TÙNG
CÔNG
 
3.       
VTT 28
92
 
3.0
2758
14.00
P/S – CO
TRƯỜNG