CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 17,18/07/2021

 NGÀY 17/07/2021                                                                                                                                                                   

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

DONG BAC 22-04

147

 

8.0

12137

19.00

CO1.13 – P/S

MẪN

 

 

2.       

TAO ACE

158

 

5.5

15289

19.00

P/S - SĐ

HƯNG

 

 

3.       

VTT 28

92

 

3.0

2758

19.00

CO 2.6 - CP

VINH

 

 

4.       

YOSEI MARU

65

 

3.2

1065

23.00

SĐ - CO

VINH

 

 

5.       

PISTI

190

 

6.5

32983

23.00

SĐ - HN

MẪN

 

 

 

 

NGÀY 18/07/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VINASHIP GOLD

136

 

4.6

8216

14.00

P/S - SĐ

HÙNG B