CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 21.07 LÚC 10.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 21/07/2021 BS&SĐ
 
TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                                                                                                    TRỰC ĐH MR CHÍNH: 0912103363
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
TAO ACE
158
 
9.4
15289
11.00
CO1.13 – PS
PHƯƠNG
 
 
2.       
HAI NAM 19
94
 
3.0
2734
12.00
CO2.11 - CP
DŨNG B
 
 
3.       
JIN SHAN
170
 
9.9
17429
12.00
HN2.2 – PS
HƯNG
 
 
4.       
TRISTAR PROPERITY
190
 
12.86
33044
12.00
CO2.1 – PS
HẢI B
 
5.       
HAI NAM 39
171
 
7.3
17979
12.00
CP - CO
DƯƠNG B
TRƯỜNG
 
6.       
QUANG VINH 188
145
 
4.5
10923
13.00
P/S – CO
PHƯƠNG
 
 
7.       
VTT 28
92
 
3.6
2758
14.30
P/S – CO
TRƯỜNG
 
 
8.       
TAN BINH 279
169
 
9.3
17019
14.30
CP - CO
DƯƠNG B
 
 
9.       
GOLDEN STAR
154
 
10.1
14743
15.0
HN2.3 – P/S
HƯNG
 
 
10.  
VINACOMIN CAMPHA
113
 
4.0
5590
15.30
CO1.10 – CP
HẢI B