CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 21.07.2021 LÚC 16.00

       KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 21/07/2021
      TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                                                                                                                     TRỰC ĐH – MR CHÍNH : 0912103363
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VTT 28
92
 
3.6
2758
14.30
P/S – CO
TRƯỜNG
 
 
2.       
TAN BINH 279
169
 
9.3
17019
14.30
CP - CO
DƯƠNG B
 
 
3.       
GOLDEN STAR
154
 
10.1
14743
15.00
HN2.3 – P/S
HƯNG
 
 
4.       
VINACOMIN CAMPHA
113
 
4.0
5590
15.30
CO1.10 – CP
HẢI B
 
 
5.       
HELENA
190
 
5.0
27993
23.00
SĐ - HN