CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 24.07.2021 LÚC 10.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

                                                                                                            NGÀY 24/07/2021

TBHT : LA VĂN ĐỒNG : 0977103499                                                                                         TĐH : MR PHƯƠNG : 0904268186

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VINACOMIN CAM PHA

113

 

7.2

5590

10.00

CO1.9 – P/S

HÙNG A

 

 

2.       

DONG BAC 22-11

147

 

8.84

11976

11.00

CO1.16 – P/S

TÙNG

 

 

3.       

HAI VAN XANH 01

134

 

5.0

8414

13.00

P/S – CXM

HÙNG A

 

HL –NMS8

4.       

HAI NAM 19

94

 

5.6

2734

13.00

CO2.11 – P/S

VINH

 

 

5.       

VINACOMIN OCEAN

178

 

5.0

19971

13.00

HN2.7 – CP

NAM

 

YK - HL