CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 25/07/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

                                                                                                            NGÀY 25/07/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

HA DUONG

92

 

3.0

2795

12.30

P/S - CO

PHÓNG

 

 

2.       

PISTI

190

 

12.9

32983

14.00

HN2.12 – P/S

HẢI A

HIẾU

 

3.       

VTT 28

92

 

6.3

2758

15.00

CO2.7 – P/S

PHÓNG

 

 

4.       

SOUTHERN THRIVING

117

 

7.5

6190

15.00

P/S – CO

ĐỒNG

 

 

5.       

GHOUSTA

190

 

6.4

27989

16.00

P/S – HN

HẢI A

HIẾU

 

6.       

HAI VAN XANH 01

134

 

5.0

8414

17.00

HO1 - CXM

HÙNG A

 

HL-NMS8

7.       

VINASHIP GOLD

136

 

8.5

8216

18.00

CO2.4 – P/S

ĐỒNG