CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 25 &26/07/2021

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

                                                                                                            NGÀY 25/07/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

HAI VAN XANH 01

134

 

5.0

8414

17.00

HO1 - CXM

ĐỒNG

 

HL-NMS8

2.       

XIN FENG HAI

98

 

3.2

2915

18.00

P/S - CO

PHÓNG

 

 

3.       

PEACE STAR

158

 

9.4

13865

18.00

HN2.1 – P/S

HẢI A

HIẾU

 

4.       

DONG BAC 22-10

147

 

7.8

10964

18.00

CO2.5 – HN

HƯNG

 

 

5.       

DONG BAC 22-10

147

 

7.8

10964

20.00

HN – P/S

HƯNG

 

 

 

                                                                                                            NGÀY 26/07/2021

 

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

ZHE HAI 516

190

 

6.5

30171

03.00

P/S - SĐ

HẢI A

 

 

2.       

STELLA ISLAND

190

 

5.8

30051

07.00

P/S - SĐ

CHÍNH

 

 

3.       

VINASSHIP GOLD

136

 

8.5

8216

09.00

CO2.4 – P/S

CÔNG

 

 

4.       

ASSIMINA II

179

 

5.5

19971

12.00

P/S - CO

DƯƠNG A

 

 

5.       

VIET THUAN SKY

186

 

6.0

26060

12.00

P/S - CO

CHÍNH

 

 

6.       

VIET THUAN 235-03

150.5

 

5.0

14436

14.00

P/S - CO

CHÍNH

 

 

7.       

VIET THUAN 235-01

165.5

 

4.2

14639

20.00

P/S - CO

CHÍNH